Mechanizmy drukujące są zbudowane tak, aby zapewnić nieprzerwaną pracę automatycznych systemów etykietujących o znaczeniu krytycznym. Dzięki rozszerzonemu zestawowi interfejsów i ulepszonemu sterowaniu programowemu portu aplikatora oferuje jeszcze większą elastyczność integracji z użytkownikiem.Idealne do automatycznych systemów etykietowania produktów, kartonów, pojemników w zastosowaniach takich jak: produkcja i magazynowanie, przemysł motoryzacyjny, przemysł farmaceutyczny, przemysł spożywczy, przemysł kosmetyczny.